Remediërend rekenen

Inhoud

De training richt zich op het direct kunnen inzetten van ‘Numicon Remediërend Rekenen’. Je krijgt handvaten aangereikt over hoe je ‘Numicon Remediërend Rekenen’ op diverse manieren kunt inzetten om kinderen te helpen in hun rekenontwikkeling.

Doelgroep

Onderwijsprofessionals zoals leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders en remedial teachers uit (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Onderwijsprofessionals

14.00 tot 16.30 uur

380,- p.p.

Berkveld 19, Helmond

Deelnemen aan deze module? Selecteer een datum

Inschrijven

Resultaat

  • Je bent in staat het bronnenboek met observatielijst en kopieerbladen effectief te gebruiken voor kinderen in zowel het regulier als het speciaal onderwijs.
  • Je kunt de methode naast je eigen rekenmethode toepassen.
  • Je hebt de vaardigheid om de methode te gebruiken in het Speciaal (basis)onderwijs.
  • Je bent in staat een eigen leerlijn voor rekenen te ontwikkelen met behulp van deze methode.
  • Je kunt diagnostische mogelijkheden benutten die de methode biedt.

Extra informatie 

  • Om deze training te kunnen volgen is de basiskennis van Numicon vereist.
  • Je ontvangt een certificaat en bewijs van deelname.
  • De factuur volgt na inschrijving.
  • Gratis parkeergelegenheid vlak voor de deur.
  • Op deze dienst zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.