Webinar 5 - Vermenigvuldigen en delen

Inhoud

Vermenigvuldigen en delen zijn rekenvaardigheden die als basis dienen om te komen tot breuken, decimalen, procenten en verhoudingen. In het dagelijks leven kom je regelmatig situaties tegen waarin je deze vaardigheden moet toepassen. Daarom is het van belang dat kinderen vaardig worden in het herkennen en toepassen van bewerkingen binnen het domein vermenigvuldigen en delen. 

Doelgroep

Onderwijsprofessionals zoals leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders en remedial teachers uit (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Onderwijsprofessionals

16:00 u tot 17.30 uur

75.- p.p.

Online

Deelnemen aan deze module? Selecteer een datum

Inschrijven

Resultaat

  • Je begrijpt hoe je met het gestructureerde materiaal van Numicon de stappen van vermenigvuldigen en delen zichtbaar kan maken.
  • Je krijgt inzicht in de opbouw van de leerlijn en de mogelijkheid om deze kennis in de praktijk toe te passen.
  • Je leert met het materiaal de abstracte aspecten van vermenigvuldigen en delen te visualiseren.
  • Je ontwikkelt een versterkt begrip van deze bewerkingen, waardoor kinderen zich zelfverzekerder voelen bij het automatiseren en memoriseren.

Extra informatie 

  • Dit webinar is los te volgen.
  • Je ontvangt een bewijs van deelname.
  • De factuur volgt na inschrijving.
  • Op al onze diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.