Webinars Numicon

Tijdens de webinars word je meegenomen in de multisensorische aanpak van Numicon en leer je meer over hoe deze aanpak bijdraagt tot rekenwiskundig denken bij kinderen. Het zijn interactieve webinars waarin je actief deelneemt en waar je vragen en opmerkingen met elkaar kunt uitwisselen.

De webinars zijn bedoeld voor geïnteresseerden die graag meer willen weten over de methode Numicon en het gestructureerde materiaal.

Het gaat om kleinschalige webinars van één (tot anderhalf uur) met maximaal 10 deelnemers. 
Je kunt je inschrijven voor de beschikbare data. De webinars zijn ook incompany mogelijk.
 

Webinar 1 - Kennismaken met Numicon

Je maakt kennis met de benaderingswijze en het gestructureerd materiaal van Numicon. 

Webinar 2 - Het jonge kind en Numicon

Tijdens dit interactieve webinar ‘Het jonge kind en Numicon’ word je meegenomen in de rekenontwikkeling van jonge kinderen.

Webinar 3 - Numicon en KIJK!

Wij hebben de leerdoelen van Numicon en KIJK! met elkaar gekoppeld. Enorm handig! Deze training is een aanvulling op de Brede Basis.

Webinar 4 - Optellen en aftrekken tot 100

Rekenen met tientaloverschrijding is een cruciale stap binnen de rekenontwikkeling. Hiervoor wordt in alle Nederlandse methoden de ‘rijgstrategie’ aangeleerd. 

Webinar 5 - Vermenigvuldigen en delen

Vermenigvuldigen en delen zijn rekenvaardigheden die als basis dienen om te komen tot breuken, decimalen, procenten en verhoudingen. In het dagelijks leven kom je regelmatig situaties tegen waarin je deze vaardigheden moet toepassen. 

Webinar 6 - Remediërend Rekenen

Je wordt meegenomen in de aanpak hoe de handleiding: ‘Numicon Remediërend Rekenen' kan worden gebruikt. Het is een interactief webinar waarin je zelf handelt en met elkaar vragen en opmerkingen kunt uitwisselen.

Bestel jouw Numiconmaterialen via onze webshop. Ben je al in het bezit van een Handleiding Brede Basis Numicon? Dan kun je de bijbehorende digitale werkbladen downloaden door in te loggen met jouw account bij de webshop.

Webshop