Training

Wij verzorgen trainingen die scholen en leerkrachten in staat stellen om de leerstof in de klas rekenrijk te maken. Deze training bevat 6 leermodules. Je kunt je inschrijven voor de beschikbare data en het is mogelijk om ons aanbod incompany aan te vragen. 

De bouwstenen van het rekenonderwijs in 6 dagen

Je kunt 6 modules van 2,5 uur volgen. De modules hebben een chronologische opbouw, gericht op de pedagogische benadering en didactische opbouw in de rekenontwikkeling. Deze training is bedoeld ter versterking van leerkrachtvaardigheden in het rekenonderwijs. De effectieve benaderingswijze van Numicon is gericht op begripsvorming in het rekenwiskundig denken. Handelen met gestructureerd rekenmateriaal staat centraal.

‘Rekenen is niet tellen maar denken in patronen’

De rekenontwikkeling is een proces van jaren, elke bouwsteen is van belang. Het kunnen aanleren van rekenstrategieën valt of staat met vaardigheden in getalbegrip, hoeveelheidsbegrip en het kunnen redeneren over getallen en concepten.

Met de training van Numicon word je vaardig in het aanbieden van betekenisvol rekenonderwijs. Je bent in staat om leerlingen spelenderwijs en handelend rekenbegrippen eigen te laten maken. Hierdoor wordt het aanleren van rekenstrategieën, zoals de rijgstrategie en het komen tot vermenigvuldigen en delen, een stuk gemakkelijker. Leerlingen kunnen immers laten zien en vertellen wat ze doen. Je krijgt als cursist inzicht in de rekenwiskundige ontwikkeling van het kind.

Kortom:

 • Een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde rekenmethode
 • Een multisensorische aanpak
 • Effectief rekenonderwijs
 • Leerlingen voelen zich competent
Leermodule 1 - Kennismaken

Kennismaken met Numicon
De cursist heeft kennis van de benaderingswijze en het structurerend materiaal van Numicon.

 • Praktisch ingericht.
 • Je maakt kennis met de Numicon Rekenmethode.
 • Je ontdekt de materialen. 
Leermodule 2 - Brede basis, het jonge kind

De cursist is in staat om de basis van de rekenontwikkeling in een rijk en uitdagend pedagogisch klimaat vorm te geven. 
Centraal staat het rekengesprek, de benaderingswijze van Numicon en de rekenwiskundige basisbegrippen.

Leermodule 3 - Brede basis, het jonge kind

De cursist kent de rekenwiskundige basisbegrippen en is in staat om de basisbegrippen te koppelen aan de leerlijn. Centraal staat de telontwikkeling, het verbeelden van getallen en non-computational thinking.

 • Praktische ingericht.
 • Focus op redeneren en logisch nadenken.
 • Deze module is altijd in combinatie met leermodule 2.
Leermodule 4 - Optellen en aftrekken tot 100

De cursist kent de bouwstenen om te komen tot optellen en aftrekken tot 100. De cursist is in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon.

 • Praktische ingericht.
 • Focus op rekenvaardigheden van de leerling om te kunnen optellen en aftrekken.
 • Visualiseren van de rijgstrategie i.c.m. het handelingsmodel met Numicon
Leermodule 5 - Vermenigvuldigen & delen

De cursist kent de bouwstenen om te komen tot vermenigvuldigen en delen. De cursist is in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon.

 • Praktische ingericht.
 • Focus op rekenvaardigheden van de leerling om te kunnen delen en vermenigvuldigen.
Leermodule 6 - Breuken

De cursist kent de bouwstenen om te komen tot het werken met breuken en is in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon.

 

"Ik ben blij dat ik de hele training doorlopen heb, nu heb ik de gehele leerlijn in beeld"

Bestel jouw Numiconmaterialen via onze webshop. Ben je al in het bezit van een Handleiding Brede Basis Numicon? Dan kun je de bijbehorende digitale werkbladen downloaden door in te loggen met jouw account bij de webshop.

Webshop